Taalminners en de CPNB

De Kinderboekenweek heeft een aantal pijlers. Het bekendst is het geschenk dat mensen beloont als ze in deze feestweek een boek aanschaffen. Maar er is ook het goedkope, unieke prentenboek, het informatiemateriaal zoals de Voorleesgids en de Kinderboekenweekkrant en het les- en decoratiemateriaal voor het onderwijs. Op de meeste scholen is de Kinderboekenweek de enige periode dat er heel intensief aandacht aan boeken wordt besteed en veel scholen volgen danook nauwgezet het thema, waarbij zij zich baseren op de boeken die bij dat thema voor hen zijn uitgezocht en het lesmateriaal dat bij die boeken is gemaakt.

De productie van de kinderboekenweekmaterialen regelt de CPNB*, de Nederlandse propaganda-organisatie voor het boek. Zij bepalen het thema en kiezen daarbij de zogeheten kerntitels, een twintigtal boeken gegroepeerd op de onder- midden en bovenbouw in het basisonderwijs.

In 2013 is het thema Sport (Klaar voor de start) en gaf de CPNB de opdracht voor het maken van het lesmateriaal aan Taalminners, het bedrijf van Yvonne Knobel en Eefje Goudappel. Yvonne heeft enkele jaren in de Boekenwurm gewerkt. Zij is bovendien altijd redactioneel bij de Boekenwurmbode betrokken gebleven. Yvonne en Eefje ontmoetten elkaar in de periode dat zij beiden bij Dagblad de Limburger werkzaam waren.

In 2011 ontwikkelde Taalminners Boekenproeverij, een digitaal initiatief waar scholen gebruik van kunnen maken wanneer zij meer structureel het lezen in hun lesprogramma willen verweven. Voor belangstellenden maakte Taalminners ter kennismaking een compleet leesintegratieprogramma over Sjoerd Kuyper. Een indrukwekkend, talig en zeer bruikbaar programma. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat het Limburgse Taalminners deze grote landelijke opdracht kreeg.

aan de bal omslag

Al kregen ze die niet zomaar. De Boekenproeverij over Sjoerd Kuyper maakte dat de CPNB hen naast twee andere kandidaten de kans bood te pitchen. Dit hield in dit geval in, dat ze een kerntitel bewerkten om hun inzichten en talenten te bewijzen. Uit deze drie kandidaten zou de CPNB de beste kiezen. Taalminners presenteerde zichzelf met hun plannen voor Aan de bal van Lieneke Dijkzeul een titel uit het segment voor de bovenbouw.
Het Boekenwurmblad werpt een blik achter de schermen van de Kinderboekenweek en gaat eens bekijken hoe de lessuggesties tot stand komen.

CPNB_lessuggesties-001

De beide Taalminners overleggen geregeld met elkaar, maar ze werken ieder ‘hun eigen’ boeken uit. Wanneer één van beide een goed idee heeft bij een boek, gaat zij dat ook uitwerken, de ander bemoeit zich daar in principe niet mee.

Yvonne 1

Niet alle boeken zijn al klaar en dus kan de vormgeving in zo’n geval geen inspiratie geven. Taalminners krijgt van die boeken een uitdraai op papier of een PDF waardoor ze het boek digitaal kunnen lezen.

Yvonne 04

 bladerend-in-echte-boek

Taalminners werkt binnen de beperkingen die het thema van de Kinderboekenweek hen oplegt. Soms hindert dat niet en roept het boek meteen ideeën op. Een andere keer lijkt een boek heel voor de hand liggend als het om het thema gaat, maar blijkt het toch moeilijk er een goede lessuggesties bij te maken.

Yvonne 03

Het is niet hun bedoeling om bij een boek een aantal ‘leuke opdrachten’ te bedenken. Het boek moet inspireren tot activiteiten die de essentie van het boek tot zijn recht laat komen. Soms lukt dat niet. Dan kan het gebeuren dat een titel heen en weer schuift tussen Yvonne en Eefje totdat er iets gebeurt.

Yvonne

De CPNB verwacht dit jaar uitgewerkte lessen, die leerkrachten direct kunnen inpassen in hun lesprogramma en waar zij geen voorbereiding aan hebben qua opbouw en inhoud. Dit in tegenstelling tot voorheen, toen scholen vooral ideeën kregen aangereikt en het aan de docent was er een zinvolle les van te maken.

Taalminners zoekt in haar lessen naar de mogelijkheid om de kracht van het boek en het mooie van de taal duidelijk te maken. Voor Yvonne en Eefje is de uitdaging dat zo te doen dat leerkrachten die kant van het boek ook zien, zij uit de voeten kunnen met het materiaal en zin krijgen de lessen in praktijk te brengen.

taalminners eefje

En tenslotte willen leerkrachten ermee aan de slag.

leerkrachten_aan_het_woord

 

eind augustus werden de eerste lespakketten bij de boekhandel bezorgd

IMG_2004   IMG_1998   IMG_1997

CPNB staat voor Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. De CPNB organiseert het overkoepelend gedeelte van landelijke acties zoals de Kinderboekenweek, De Boekenweek (en dus ook het Boekenbal), Nederland Leest en de Nationale Voorleesdagen. Zij verzorgt het raamwerk en de landelijk gebruikte producten.

Taalminners

Er kan niet meer worden gereageerd.